Muzische vorming met juf Myriam

De leerlingen van 6C kregen een leuke les muzische vorming van juf Myriam.

Ze zongen ‘Broeder Jacob’, maar dan in verschillende talen.

Als ze hun ritme-instrumenten gingen gebruiken, heeft juf Myriam dit kunnen filmen.